Archív

Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok a obstarávaní podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov-predmet zmluvy Dátum PDF
  ROK 2014      
  Valentín Sedlák - Mäso,údeniny  Zmluva o dodávke tovaru  1.1.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/v.sedlak-maso.pdf
  ÚPSVaR  v Košiciach  Dohoda č. 17/§51/2014 o zabezpečení vykonávania aboslventskej praxe absolventa školy 29.1.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/upsvar-12014.pdf
  UNION poisťovňa, a.s. Poistná zmluva č. 1812875 - krátkodobé úraz.poistenie 3.2.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/union_-_poistenie.pdf
  EkoOil - Slovakia, s.r.o. Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP + Dodatok č. 1 1.3.2014
  UNION poisťovňa, a.s. Poistná zmluva č.1842566 - poistenie majetku budovy 11.3.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/union_-_poistenie_majetku.pdf
  Mesto Košice Dodatok č.1 k zmluve č.72/2004 24.3.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/mestokosice-2014.pdf
  CUBS plus, s.r.o. Zmluva o dielo 16.4.2014  http://mshrebendova5.wbl.sk/cubs_plus.pdf
  Ministerstvo školstva, VVaŠ SR Zmluva o výpožičke 12.5.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/msvvas-2014.pdf
  MPC Bratislava Zmluva o účsti na projekte Aktivizujúce metódy vo výchove 19.5.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/mpc-amv.pdf
  TEHO spol.s.r.o Košice Dodatok č.1/2014 k Zmluve č. 1010269517 11.6.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/teho-dod.2014.pdf
  UNION poisťovňa, a.s. Poistná zmluva č. 1842598 8.7.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/union-poistenie_ikt.pdf
  Hook, s.r.o. Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny na šk.rok 2014/15 8.9.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/hook-2014.pdf
  ÚPSVaR v Košiciach Dohoda č. 245/§ 52a/2014 ŠR 23.9.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/upsvar_-_10-2014.pdf
  UNION poisťovňa, a.s Poistná zmluva č. 1812989 1.10.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/union_-_poistenie_10-2014.pdf
  Mesto Košice Dodatok č.1 k zmluve č.73/2004 2.10.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/mestokosice-92014.pdf
  MPC Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci 26.9.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/mpc-mrkii_dod.1.pdf
  UNION poisťovňa, a.s Poistná zmluva č. 1842620 17.10.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/union_poistenie_10-2014.pdf  
  Centrum voľného času, Košice Zmluva o spolupráci 23.10.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/cvc_orgovanova.pdf
  MPC Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o účasti na projekte  27.10.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/mpc-amv_-dod..pdf
  Mestská časť Luník IX Zmluva o výpožičke č.1/2014 13.11.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/mc_lunik_ix.pdf
  Stredisko služieb škole Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov 20.11.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/sss.pdf
  Centrum voľného času Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3/2014 5.12.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/cvc-prenajom2014.pdf
  Valentín Sedlák Zmluva o dodávke tovaru od 1.1.2015 do 30.6.2016 19.12.2014 http://mshrebendova5.wbl.sk/v.sedlak-2014.pdf
  ROK 2013      
  ÚPSVar v Košicaich Dohoda č.223/§52a/2013/NP VAOTP-SR-3 4.12.2013 http://mshrebendova5.wbl.sk/upsvar_-_dobrovo__.c._rok_2014.pdf
  Marián Klein - ELSIX Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2 9.10.2013 http://mshrebendova5.wbl.sk/elsix-dodatok.pdf
  Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Zmluva o vzájomnej spolupráci - NP Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy 10.9.2013 http://mshrebendova5.wbl.sk/mpc_-_mrk2.pdf
  TEHO spol.s.r.o. Dodatok č.1/2013 k Zmluve č. 1010269517 10.5.2013 http://mshrebendova5.wbl.sk/teho-dod.2013.pdf
  Marián Klein - ELSIX Zmluva o dielo  27.6.2013 http://mshrebendova5.wbl.sk/elsix.pdf
  Vladimír Jurko - JURTEX Kúpna zmluva  27.6.2013 http://mshrebendova5.wbl.sk/jurtex.pdf
  PERGAMON spol. s.r.o. Kúpna zmluva  27.6.2013 http://mshrebendova5.wbl.sk/pergamon_2013.pdf
  ASANARATES, s.r.o. Zmluva o dielo 4.7.2013 http://mshrebendova5.wbl.sk/asanarates_2013.pdf
  Anna Šuchterová Kúpna zmluva 7.6.2013 http://mshrebendova5.wbl.sk/cistiace_prostriedky_2013.pdf
  HOOK, s.r.o. Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobky z nich na šk.rok 2013/14 6.6.2013 http://mshrebendova5.wbl.sk/hook_-_2013-14.pdf
  BPMK, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní vybraných činností 25.4.2013 http://mshrebendova5.wbl.sk/bpmk-dodatok_2013.pdf
  Papier Servis, s.r.o. Kúpna zmluva 8.4.2013 http://mshrebendova5.wbl.sk/papier_sevis_-_2013.pdf
  UNION poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 1812727 11.3.2013 http://mshrebendova5.wbl.sk/union-32013_1.pdf
  UNION poisťovňa, a.s. Poistná zmluva č. 1812728 11.3.2013 http://mshrebendova5.wbl.sk/union-32013.pdf
  ÚPSVaR v Košiciach Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby č. 47/§52a/2013/NP V-2/KE 5.3.2013 http://mshrebendova5.wbl.sk/upsvar-32013.pdf
  Psychosociálne centrum v Košiciach Dohoda 13.3.2013 http://mshrebendova5.wbl.sk/psc_2013.pdf
  Orange Slovensko, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A4204243 15.1.2013 http://mshrebendova5.wbl.sk/orange-2013.pdf
  Erik,s.r.o. Kúpna zmluva 2.1.2013 http://mshrebendova5.wbl.sk/erik-2013.pdf
  ROK 2012      
  Nadácia otvorenej spoločnosti Zmluva o poskytnutí grantu č. G/53/11/BESSF 1.1.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/nos-osf2012.pdf
  Psychosociálne centrum Košice Dohoda o zamestnávaní občanov na prílež.práce 9.3.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/psc-32012.pdf
  Papier Servis s.r.o. Rámcová dohoda č. 2/2012 27.3.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/papierservis-2012.pdf
  UNION poistovňa,a.s. Poistná zmluva č. 1812514 2.4.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/union-2.42012.pdf
  ERIK, s.r.o. Rámcová dohoda č. 4/2012 3.4.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/erik-2012.pdf
  ÚPSVaR v Košiciach Dohoda č. 77/§52a/2012/NP V-2/KE 5.4.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/upsvar-42012.pdf
  UNION poistovňa,a.s. Poistná zmluva č. 1812523 17.4.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/union-1742012.pdf
  UNION poistovňa,a.s. Poistná zmluva č. 1812525 20.4.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/union-2042012.pdf
  Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 27.4.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/slovakt.-2012.pdf
  Anna Šuchterová Rámcová dohoda č. 8/2012 27.4.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/suchterova-2012.pdf
  Vladimír Jurko-JURTEX Rámcová dohoda č. 9/2012 30.4.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/jurtex-2012.pdf
  Fond zdravia mesta Košice n.f. Zmluva o poskytnutí grantu č. 8/2012 30.4.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/fondzdravia-2012.pdf
  TEHO spol.s.r.o. Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 1010269517 15.5.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/teho-dod.2012.pdf
  Asanarates s.r.o. Zmluva o dielo 2.7.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/asanarates-2012.pdf
  ÚPSVaR v Košiciach Dohoda č.243/§52a/2012/NP V-2/KE 27.8.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/upsvar-82012.pdf
  Bytovný podnik mesta Košice, s.r.o. Zmluva o poskytovaní vybraných činností 6.9.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/bpmk-2012.pdf
  UNION poisťovňa a.s. Poistná zmluva č.1812623 10.9.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/union-92012.pdf
  ING Tatry-Sympatia Zamestnávateľská zmluva 26.9.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/ing-ts-2012.pdf
  Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra Banky, a.s. Zamestnávateľská zmluva č. 2012408 28.9.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/dds-tb-2012.pdf
  ÚPSVaRv Košicaich Dodatok č. 1 k dohode č. 243/§52a/2012/NP v-2/KE 28.11.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/upsvar-dod.2012.pdf
  UNION poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 1812694 12.12.2012 http://mshrebendova5.wbl.sk/union-122012.pdf
  ROK 2011      
  Orange Slovensko,a.s. Zmluva o pripojení 19.1.2011 http://mshrebendova5.wbl.sk/orange-2011.pdf
  ÚPSVaR v Košiciach Dohoda č.59/§51/2011 11.2.2011 http://mshrebendova5.wbl.sk/upsvar-2.2011.pdf
  Psychosociálne centrum, Košice Dohoda o zamestnávaní občanov na príležit. práce 2.5.2011 http://mshrebendova5.wbl.sk/psychc.-5.2011.pdf
  Union poisťovňa,a.s. Poistná zmluva č. 1812322 12.5.2011 http://mshrebendova5.wbl.sk/union-5.2011.pdf
  ÚPSVaR v Košiciach Dodatok č.1 k Dohode č.59/§51/2011 18.5.2011 http://mshrebendova5.wbl.sk/upsvar-dod.2011.pdf
  Hook, s.r.o. Zmluva na dodávku zeleniny a ovocia na šk.r. 2011/12 3.6.2011 http://mshrebendova5.wbl.sk/hook-2011.pdf
  Stredisko služieb škole Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy č.31-35/2010 20.8.2011 http://mshrebendova5.wbl.sk/sss-2011.pdf
  Union poisťovňa,a.s. Poistná zmluva č. 1812433 22.9.2011 http://mshrebendova5.wbl.sk/union-9.2011.pdf
  Asanarates s.r.o. Zmluva o dielo 10.10.2011 http://mshrebendova5.wbl.sk/asanarates2011.pdf
  Union poisťovňa,a.s. Poistná zmluva č. 1812454 11.10.2011 http://mshrebendova5.wbl.sk/unin-102011.pdf
  Orange Slovensko,a.s. Dodatok k zmluve o pripojení 26.12.2011 http://mshrebendova5.wbl.sk/orange-dodatok2011.pdf
  Stredisko služieb škole Zmluva č. 31-35/2010 25.1.2010 http://mshrebendova5.wbl.sk/sss-2010.pdf
  Stredisko služieb škole Dodatok č.1 k Zmluve č.31-35/2010 7.5.2010 http://mshrebendova5.wbl.sk/sss-dodatok2010.pdf
  Besster,s.r.o. Kúpna zmluva 2.9.2010 http://mshrebendova5.wbl.sk/besster-2010.pdf
  Koverová Paulína-Pekáreň Juno Kúpna zmluva 6.9.2010 http://mshrebendova5.wbl.sk/juno-2010.pdf
  PPM, s.r.o. Kúpna zmluva 7.1.2009 http://mshrebendova5.wbl.sk/ppm-2009.pdf
  SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu 4.12.2008 http://mshrebendova5.wbl.sk/spp-2008.pdf
  TEHO, s.r.o Zmluva č.1010269517 19.2.2007 http://mshrebendova5.wbl.sk/teho-2007.pdf
  TEHO, s.r.o Dodatok č.1/2008 21.12.2007 http://mshrebendova5.wbl.sk/teho-dod.2008.pdf
  TEHO, s.r.o Dodatok č.1/2009 17.12.2008 http://mshrebendova5.wbl.sk/teho-dod.12009.pdf
  TEHO, s.r.o Dodatok č.2/2009 12.1.2010 http://mshrebendova5.wbl.sk/teho-dod2.2009.pdf
  VSE, a.s. Zmluva o združenej dodávke 1.12.2005 http://mshrebendova5.wbl.sk/vse-2005.pdf
  VVS, a.s. Zmluva č. 01/106/2002 2.5.2002 http://mshrebendova5.wbl.sk/vvs-2002.pdf
  VEMA s.r.o. Zmluva o využívaní projektu č. 02/230 29.4.2002 http://mshrebendova5.wbl.sk/vema.pdf
         
 

 

 

 

 

 


TOPlist