Archív

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

ROK 2015

Číslo Popis objednaného plnenia

Celková hodnota  s DPH v 

Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ
1/2015 Revízia hasiacich prístrojov 127,40 19.1.2015 Bytový podnik mesta Košice
2/2015 Oprava kuchynského robota 103,92 1.3.2015 Elektroservis VV, s.r.o.
3/2015 Reinštalácia Windows na PC 149,94 16.3.2015 Pergamon, spol.s.r.o.
4/2015 Darčekové poukážky 480,00 16.3.2015 ICM International Center, s.r.o.
5/2015 Revízia elektrických spotrebičov 144,00 24.3.2015 Bytový podnik mesta Košice
6/2015 Učebné pomôcky pre deti v HN 415,00 6.4.2015 Papier Servis, s.r.o.
7/2015 Odborná plynová prehliakda 117,60 14.4.2015 Bytový podnik mesta Košice
8/2015 Oprava kopírky 85,96 28.4.2015 Pergamon,s.r.o.
9/2015 Autobusová preprava detí 130,00 28.4.2015 FABUS - Ing.Hana Fučková
10/2015 Obedové menu - výlet detí 369,60 28.4.2015 Jana Janovičová - Reštaurácia Pod Lipou
11/2015 Odborná prehliadka bleskozvodu 30,00 4.5.2015 Anna Lukáčová
12/2015 Oprava na vodovod.potrubí 122,03 25.5.2015 Bytový podnik mesta Košice
13/2015 Obedové menu -  2 x výlety detí 751,80 25.5.2015 Jana Janovičová - Reštaurácia Pod Lipou
14/2015 Autobusová preprava detí -Anička 130,00 25.5.2015 FABUS - Ing.Hana Fučková
15/2015 Školské tlačivá 25,69 27.5.2015 ŠEVT, a.s.
16/2015 Autobusová preprava detí-Alpinka 135,00 8.6.2015 Veterán Bus Diamant, Fabus
17/2015 Jazda Košic. histor. železničkou 192,00 9.6.2015 OZ Detská železnica
18/2015 Čistenie rín a rínových zvodov na 3 pavilónoch MŠ 984,00 3.8.2015 Lepastav, s.r.o.
19/2015 Vypracovanie VO 216,00 4.8.2015 Stredisko služieb škole
20/2015 Pracovné a ochranné odevy  941,69 4.8.2015 Jurtex - Vladimír Jurko
21/2015 Čistiace,hygien.a dezinff.prostriedky 1136,28 13.8.2015 Anna Šuchterová - Upratovací servis, s.r.o.
22/2015 Preventívna prehliadka pre zamestnancov 1218,39 24.8.2015 Železničné zdravotníctvo Košice
23/2015 Nákup elektrospotrebičov 1197,87 14.9.2015 NAY Elektrodom, a.s.
24/2015 Elektropráce 36,67 17.9.2015 Bytový podnik mesta Košice
25/2015 Jedálenský materiál pre ŠJ 863,75 17.9.2015 Cora- Ing. Jozef Šifra
26/2015 Kuchynský materiál 231,94 17.9.2015 Cora- Ing. Jozef Šifra
27/2015 Kancelárske potreby 831,67 25.9.2015 Papier servis, s.r.o.
28/2015  Výtvarný materiál 317,93 25.9.2015 Papier servis, s.r.o.
29/2015 Odstránenie poruchy plynu 46,78 28.9.2015 Bytový podnik mesta Košice
30/2015 Čistenie kanalizácie 868,76 5.10.2015 Kontrakt JMV, s.r.o.
31/2015 Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP 1198,80 5.10.2015 ABTEX s.r.o.
32/2015 Tonery do tlačiarní 515,66 21.10.2015 Pergamon, s.r.o.
33/2015 Reaudit PP a vypracovanie  PR a PP pre chemické a bilogické faktory 477,98 29.10.2015 Železničné zdravotníctvo Košice
34/2015 Publikácia "Problémové dieťa" 59,35 29.10.2015 Raabe, s.r.o.
35/2015 Vyhotovenie striešky nad vchodom do I.pavilónu 1200,00 29.10.2015 ČOPA, s.r.o.
36/2015 Učebné pomôcky pre deti v HN 365,20 4.11.2015 Papier servis, s.r.o.
37/2015 Oprava na elektrickom obvode 229,36 5.11.2015 Bytový podnik mesta Košice
38/2015 Demontáž, montáž interaktívnej tabule 120,60 3.12.2015 Pergamon, spol. s.r.o.
39/2015 Oprava PC 121,56 3.12.2015 Pergamon, spol. s.r.o.
40/2015 Darčekové poukážky zo SF 450,00 3.12.2015 ICM Interantional Center Management s.r.o.
41/2015 Stravné lístky pre zamestn. 1195,54 9.12.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o.
42/2015 Preinštalovanie PC 128,52 9.12.2015 Pergamon, spol. s.r.o.
43/2015 Revízia, servis, oprava signalizácie 126,00 11.12.2015 Alarmtel SK, s.r.o.
44/2015 Vianočné posedenie pre zamestnancov MŠ 450,00 18.12.2015 Jana Janovičová - reštaurácia Pod Lipou
45/2015 Servisné práce na interaktívnej tabuli 107,10 18.12.2015 Pergamon, spol. s.r.o.
46/2015 Deratizácia, dezinsekcia priestorov MŠ a ŠJ 368,70 18.12.2015 Asanarates, s.r.o.

 


TOPlist